• PHP Դասընթացներ

PHP Դասընթացներ


01 Ներածություն  
02 Լոքալ սերվեր Wamp  
03 Hello world  
04  Փոփոխականներ. մաս 1  
05  Փոփոխականներ. մաս 2  
06  Հաստատուններ  
07  Արտաքին ֆայլերի միացում  
08  if պայմանական կառուցվածք. մաս 1  
09  if պայմանական կառուցվածք. մաս 2  
10  if պայմանական կառուցվածք. մաս 3  
11  switch պայմանական կառուցվածք  
12  Ինդեքսավորված զանգվածներ. indexed  
13  Ասոցիատիվ զանգվածներ. associative  
14  Բազմաչափ զանգվածներ. multidimensional  
15  Ցիկլ for  
16  Ցիկլ while  
17  Ցիկլ foreach  
18  Ֆունկցիաներ. մաս 1  
19  Ֆունկցիաներ. մաս 2  
20  Ներդրված ֆունկցիաներ  
21  Մաթեմատիկական ֆունկցիաներ  
22  Ինֆորմացիոն ֆունկցիաներ  
23  Տողային ֆունկցիաներ  
24  Ֆունկցիա date() - ամսաթիվ և ժամանակ. մաս 1  
25  Ֆունկցիա date() - ամսաթիվ և ժամանակ. մաս 2  
26  Տվյալների փոխանցում. փոփոխական $_GET  
27  Տվյալների փոխանցում. փոփոխական $_POST  
28  Փոփոխականներ $_SESSION և $_COOKIE  
29  Գլոբալ փոփոխական $_SERVER
Ընտրեք հեռախոսահամարը